Loading...

PR články a poplatok za zverejnenie PR článku, alebo spätného odkazu na iných weboch nie sú v cene.

Realizácia PR článkov a spätných odkazov, tak ako aj poplatky a weby, kde budú zverejnené sa vopred konzultujú.

SEO optimalizácia je kompletný, dlhodobý a zložitý proces, kde treba brať do úvahy veľa faktorov a realizovať veľké množstvo rozličných úloh, tak aby boli vzájomne prepojené a aby spolu súviseli.  Nižšie môžete vidieť ich stručný zoznam.

Kompletný popis práce:

 • SEO analýza vašej stránky – budeme potrebovať admin prístupy na vašu stránku
 • hĺbková analýza kľúčových slov – optimálne je keď sa analýza robí ešte pred samotnou realizáciou stránky, tie slová je vhodné použiť pri stavbe stránky a názvov jej podstránok, pri SEO popise, pri ALT popisoch obrázkov, pri článkoch a podobne. Tieto kľúčové slová vás budú sprevádzať celou realizáciou stránky a marketingu. Je to zoznam slov, ktorý je vytvorený na základe počtu vyhľadávaní danej frázy a jej konkurencie.
 • vytvorenie analytických účtov na Googli – Google analytics, Google Search Console
 • ONPAGE SEO, OFFPAGE SEO, LOCAL SEO
 • kontrola štruktúry stránky – informačná štruktúra, menu a navigácia, hierarchia nadpisov, vnútorné odkazy, užívateľská prívetivosť UX(User Experience)
 • kontrola a realizácia potrebných sociálnych profilovFacebook, Google+, Twitter, LinkedIn, profil Moja Firma na Googli – spätné odkazy, externé odkazy sú najdôležitejším aspektom pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Google v poslednom období prispôsobil svoje roboty na vyhľadávanie kvalitného obsahu a relevanciu. Google kvalitu obsahu hodnotí podľa reakcií(lajky, komentáre, zdieľania) užívateľov na sociálnych sieťach.
 • registrácia do základných katalógovazet, zoznam, centrum, atlas, surf a podľa odvetvia – existuje veľa ponúk na internete ohľadne hromadnej registrácie do katalógov. Nenechajte sa miasť týmito ponukami. Môže sa totiž stať, že vás Google môže penalizovať za veľké množstvo cielene a umelo vytvorených spätných odkazov. Jeden kvalitný spätný odkaz má stále väčšiu váhu ako niekoľko nekvalitných, ktoré nemajú žiaden prínos vo vašich SEO snahách
 • vytvorenie vášho blogu a potrebných článkov – váš web, aby bol pre užívateľov zaujímavý musí mať kvalitný obsah. Vytvoríme vám základné články v počte 5-6, súvisiace  s vašim odvetvím, na ktoré budeme potom odkazovať. Ak ste autorsky zdatný a máte čas je to pre vás veľkou výhodou. Obsah je totiž potrebné stále aktualizovať a pridávať niečo nové. Ideálny stav je jeden článok na deň.
 • plánovanie relevantných webov vhodných na spoluprácu – nie je totiž jedno, kde sa váš spätný odkaz nachádza. Doba hromadných spätných odkazov hocikde je už dávno preč a dnes platí menej je viac. Google uprednostňuje kvalitu pred kvantitou a tak má naprogramované svoje vyhľadávacie roboty. Dbáme nato a tvoríme kvalitné spätné odkazy na relevantných weboch s relevantným obsahom.
 • písanie PR článkov
 • realizácia spätných odkazov – komunikácia s druhou stranou(iný web), naplánovanie kam bude smerovať spätný odkaz, príprava obsahu, kde sa bude nachádzať spätný odkaz, zverejnenie obsahu so spätným odkazom, naindexovanie
 • realizácia FB súťaže
 • odporúčania na boostovanie
 • kontrola SERPu
SEO OPTIMALIZÁCIA
299€
3 mesiace
hlbková analýza kľúčových slov, 10 spätných odkazov a PR článkov, tvorba sociálnych profilov, FB súťaž a odporúčania na boostovanie